Naar content
  • Google Zoeken
  • Adverteren op Google
  • Google Play
  • YouTube
  • Blogger
  • Google Workspace

Adverteren op Google

Google staat geen advertenties toe die niet bevoegd zijn om auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken en zet zich in om malafide sites op te sporen en uit onze advertentieservices te verwijderen.

YouTube

We werken met rechthebbenden en creators van alle soorten en maten om ze op basis van de schaal van hun content op YouTube aan de juiste functies te koppelen om piraterij te bestrijden via ons webformulier of onze tools voor auteursrechtbeheer.