Naar content

Onze principes voor antipiraterij

 • Mobiele computerapparaten.

  Ontwikkel meer en betere legitieme alternatieven

  Piraterij bestrijd je het beste met handige, legitieme alternatieven van hoge kwaliteit. Google ontwikkelt producten met aantrekkelijke gebruikerservaringen zoals YouTube Music die opbrengsten stimuleren voor de creatieve sector én die mensen naar legitieme alternatieven leiden.

 • Dollarteken.

  Volg de geldstroom

  Websites die gespecialiseerd zijn in online piraterij, hebben commerciële belangen. Daarom is het blokkeren van hun geldstroom een goede manier om ze effectief te bestrijden. Google is een leider op het gebied van het verwijderen van illegale sites in onze advertentie- en betalingsservices, en draagt daarmee bij aan de best practices voor de hele sector.

 • Diagram met plustekens.

  Wees efficiënt, effectief en schaalbaar

  Google probeert oplossingen tegen piraterij te implementeren die op grote schaal werken. Zo hebben we in 2010 ruim geïnvesteerd in een gestroomlijnd proces voor het verwijderen van auteursrechtschendingen in zoekresultaten. Met de verbeterde procedures verwerkt Google wekelijks miljoenen verwijderingsverzoeken vanwege auteursrechtschending.

 • Schild.

  Bescherming tegen misbruik

  Gefabriceerde meldingen van auteursrechtschending kunnen worden gebruikt als een opzetje voor censuur en om de concurrentie te verstoren. Google zet zich in om valse claims over schendingen te herkennen en af te wijzen.

 • 2 overlappende vierkanten, het bovenste heeft stippen.

  Bied transparantie

  We vinden het belangrijk om transparant te zijn. In het externe Transparantierapport maken we bekend hoeveel verzoeken door auteursrechteigenaren en overheden ingestuurd zijn om informatie uit onze services te verwijderen.

Rechthebbenden bruikbare tools geven

We werken met uiteenlopende creators en rechthebbenden samen aan een standaard die techbedrijven kunnen gebruiken om hen te ondersteunen. We bieden daartoe allerlei hulpbronnen die gebruikers helpen hun auteursrecht te beschermen.

Google Zoeken-logo. Op Google Zoeken

YouTube-logo. Op YouTube

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een pakket met tools voor auteursrechtbeheer te ontwikkelen waarmee rechthebbenden controle krijgen over hun auteursrechtelijk beschermde materiaal op YouTube. Daarmee droegen we bij aan een nieuwe creatieve economie. In de 3 jaar tot juni 2022 is er meer dan $ 50 miljard uitbetaald aan creators, artiesten en mediabedrijven, en in de 12 maanden van juli 2021 tot juni 2022 meer dan $ 6 miljard aan de muziekindustrie.

Google Play-logo. In Google Play

Ons beleid verbiedt apps die inbreuk maken op het auteursrecht, onbevoegde toegang tot inbreukmakende streams bieden of gebruikers proberen te misleiden door andere apps na te bootsen. Creators en rechthebbenden kunnen gebruikmaken van onze systemen voor melding en verwijdering van content op Play die inbreuk maakt op hun rechten.

Bij Google bieden we veel verschillende hulpbronnen waarmee gebruikers hun auteursrechtelijke beschermde werk kunnen beschermen.