מעבר אל התוכן
  • העקרונות של זכויות היוצרים
  • איך לדווח על תוכן ב-Google

איך לדווח על תוכן ב-Google

הדרך הכי פשוטה לבקש מ-Google להסיר תוכן או קישורים שמפירים לכאורה זכויות יוצרים היא להשתמש בפותר הבעיות שלנו בנושאים משפטיים, שזמין לכל המוצרים.